Dankwoord

Deze on line tentoonstelling kwam tot stand met de bereidwillige medewerking van heel wat personen en instanties:

-Paula D'haen, zus van Christine en Sylvester en Anna-Livia Beelaert, de kinderen van Christine, gaven toestemming voor gebruik van archiefmateriaal en stelden foto's uit het privé-archief ter beschikking.

- Paul De Loore is de instigator van het project, zorgde voor de verwerking van de data in Paukeslag, koos passende citaten uit Uitgespaard Zelfportret en leverde ook heel wat tekstuele bijdragen

- Hans Vandevoorde stond mee in voor het concept en verzorgde de pagina over proza en poëzie van Christine D'haen

- Piet Couttenier schreef de tekst over de band tussen Christine D'haen en Gezelle

- Saskia De Bodt schreef de tekst van de pagina over Christine D'haen en Brugge

- Patrick Peeters stond mee in voor het concept en stelde audio-opnames uit het archief van het Vlaams Fonds voor de Letteren ter beschikking

- het Letterenhuis (Antwerpen) stelde een aantal foto's uit het archief ter beschikking

- het Literatuurmuseum (Den Haag) stond ons toe om fragmenten te gebruiken uit het video-portret 'Schrijvers in Beeld: Christine D'haen' (1993)

- het Guido Gezellearchief (Brugge) stelde scans ter beschikking van transcripties die Christine D'haen maakte van gedichten van Guido Gezelle