Het tijdschrift daele: medewerkers

Herman J. Claeys met helm

Hoewel daele een eenmanstijdschrift was, was er toch een soort vaste groep van medewerkers aan het tijdschrift verbonden, schrijvers die op regelmatige basis teksten publiceerden in het blad. Naast Jan Emiel Daele publiceerde Herman J. Claeys het meest in daele. Claeys was een schrijver, maar ook een geëngageerd criticus. Hij was actief binnen de context van de bladen van de “gestencilde revolutie”, richtte het blad Revo op, en behoorde tot het groepje van “angry young men” dat zich rond Julien Weverbergh verzameld had en waarmee hij “het conservatieve Vlaamse literaire establishment te lijf wilde gaan”. Tot dat groepje behoorden naast Herman J. Claeys, ook schrijvers als Hedwig Speliers, Herwig Leus en Hans Plomp. Deze auteurs werkten reeds samen in de context van de zwarte Yang en hebben ook in daele meerdere teksten gepubliceerd. 

In daele werd er ook werk gepubliceerd van vele andere auteurs. In het algemeen gaat het over een groep van jonge, beginnende, revolutionair ingestelde en vaak provocerende schrijvers die een publicatiekanaal zoeken voor hun werk en op de één of andere manier poëticale ideeën deelden met Jan Emiel Daele. Naast Claeys, Weverbergh, Speliers, Leus en Plomp vermelde Jan Emiel Daele zelf volgende selectie van namen in Bulkboek:  Peter Andriesse, Ben Cami, Paul de Wispelaere, René Gysen, Daniël Robberechts, Mark Dangin, Ernst van Altena, Marcel Van Maele, Wim Hazeu, Marcel Wauters, Adriaan Venema, Hedwig Speliers, Willem M. Roggeman, Walter van den Broeck, Ward Ruyslinck, Leopold M. van den Brande, Willie Verhegghe, Eddy van Vliet en Lucienne Stassaert.